”POLIMA” aktiebolag genomför ett projekt under åtgärd 3.4 Rörelsekapitalbidrag från det operativa programmet Intelligent utveckling, 2014-2020, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Projekt Titel: ,,Rörelsekapitalstöd till företaget ”POLIMA” Sp. z o.o.”

Syfte med projektet: Huvudmålet för projektet är att stödja den pågående verksamheten i företaget som påverkas av de negativa effekterna av COVID-19-epidemin. Den erhållna medfinansieringen kommer att användas för att täcka kostnaderna för företagets verksamhet och kostnader relaterade till finansieringen av rörelsekapital. Företaget förväntar sig att det till följd av projektimplementeringen kommer att tillfredsställa sina nuvarande behov och upprätthålla finansiell likviditet.

 

Period för genomförande av projekt: 01.07.2020 – 30.09.2020

Projektvärde: 226 914,12 zł

Bidrag från europeiska fonder: 226 914,12 zł

Projekt Titel: ,,Internationalisering av ”POLIMA” Sp. z o.o. på den nya hemmamarknaden”

Mål och planerad effekt av projektet: Målet med projektet är att förbereda företaget ”POLIMA”. Aktiebolag för att komma in på nya utländska marknader, dvs den grekiska marknaden och rumänska.

Effekter av projektgenomförande:
– Marknadsföring av produkter på nya utländska marknader
– Etablera blivande internationella kontakter
– Expandera försäljningsmarknader
– Öka intäkter från exportverksamhet

 

Period för genomförande av projekt: 01.05.2023 – 30.09.2023

Projektvärde: EUR 106,400.00

Bidrag från europeiska fonder: EUR 100,400.00